Co nabízíme:
dokumentace: - k žádosti o stavební povolení a k oznámení staveb
- pro výběr zhotovitele
- pro provádění staveb

novostavby a rekonstrukce rodinných domů, bytových  a občanských staveb
komplexní opravy a zateplení panelových domů
změny užívání a rekonstrukce provozoven
průmyslové objekty a základy technologického zařízení
statické výpočty a návrhy základů staveb, betonových a zděných stavebních konstrukcí 
statické posudky staveb
poradenská a konzultační činnost v oboru pozemních staveb a statiky konstrukcí

Ing. Zdeněk Kubánek
Ing. Eva Kubánková

stavební projekty, statika